• Bộ đàm HYT
  Giá bán
  Mua hàng
 • http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/49-hyt tc-320.jpg
  Bộ đàm cầm tay HYT TC-320 (UHF1)

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/hyt-tc-610-cu.jpg
  Bộ đàm cầm tay HYT TC-610

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/23-bo-dam-hyt-tc-508-anh2.jpg
  Bộ đàm cầm tay HYT TC 508 (UHF)

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/DLT.jpg
  Bộ đàm cầm tay HYT DLT-603

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/33-hyt tc-320.jpg
  Bộ đàm cầm tay HYT TC-320 (VHF)

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/bo-dam-cam-tay-hyt-TC-618.jpg
  Bộ đàm cầm tay HYT TC-618 (VHF)

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/23-bo-dam-cam-tay-hyt-TC-518.jpg
  Bộ đàm cầm tay HYT TC-518 (UHF1)

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/57-bo-dam-cam-tay-hyt-TC-518.jpg
  Bộ đàm cầm tay HYT TC-518 (UHF3)

  Thời gian bảo hành:12 tháng tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/6-bo-dam-cam-tay-hyt-TC-580.jpg
  Bộ đàm cầm tay HYT TC-580 (VHF)

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/4-bo-dam-cam-tay-hyt-TC-580.jpg
  Bộ đàm cầm tay HYT TC-580 (UHF1)

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/bo-dam-cam-tay-hyt-TC-580.jpg
  Bộ đàm cầm tay HYT TC-580 (UHF2)

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/2-bo-dam-cam-tay-hyt-TC-518.jpg
  Bộ đàm cầm tay HYT TC-518 (UHF2)

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36