• MÁY BỘ ĐÀM XE TAXI
  Giá bán
  Mua hàng
 • http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/6-TKR-750.jpg
  Máy trạm lặp tín hiệu TKR-750 (Repeater)

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/TKR-750.jpg
  Máy trạm lặp tín hiệu TKR-850 (Repeater)

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/TM-271A.jpg
  Máy bộ đàm Kenwood TM-271A

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/38-TK-7180, TK-8180.jpg
  Máy bộ đàm Kenwood TK-8180

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/TK-7180, TK-8180.jpg
  Máy bộ đàm Kenwood TK-7180

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/13-TK-7160, TK-8160.jpg
  Máy bộ đàm Kenwood TK-8160

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/TK-7160, TK-8160.jpg
  Máy bộ đàm Kenwood TK-7160

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/34-Kenwood TK-7100.jpg
  Máy bộ đàm Kenwood TK-7100

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/Kenwood TK-7100.jpg
  Máy bộ đàm Kenwood TK-8100

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36