CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG G-LINK

http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/31-HNN9013.jpg

Pin Motorola GP338 (HNN9013)

Giá :550.000đ

http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/ETE T-608C.jpg

Bộ chuông cửa hình màu ETE T-608C

Giá :2.500.000đ

http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/T-960CL.jpg

Bộ chuông cửa hình Dimansi T-960CL

Giá :2.700.000đ

http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/may-kho-nhiet-quick-850a.jpg

Máy khò nhiệt Quick 850A

Giá :950.000đ