CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG G-LINK

http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/P2141_8695.jpg

Bộ chuông cửa hình màu ETE T-706C

Giá :2.800.000đ

http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/ETE T-908C.jpg

Bộ chuông cửa hình màu ETE T-908C

Giá :2.450.000đ

http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/ETE T-709C.jpg

Bộ chuông cửa hình màu ETE T-709C

Giá :2.950.000đ

http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/ETE T-708C.jpg

Bộ chuông cửa hình màu ETE T-708C

Giá :2.650.000đ

http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/DLT.jpg

Bộ đàm cầm tay HYT DLT-603

Giá :950.000đ

http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/10-bo-dam-hyt-tc-508-anh2.jpg

Bộ đàm cầm tay HYT TC 508 (VHF)

Giá :1.050.000đ