• Bộ đàm Jianxun
  Giá bán
  Mua hàng
 • http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/Jianxun JX-UV3.jpg
  Bộ đàm cầm tay 2 băng tần Jianxun JX-UV3

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/Jianxun JX-X1.JPG
  Bộ đàm cầm tay Jianxun JX-X1

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/Jianxun JX-X6.jpg
  Bộ đàm cầm tay Jianxun JX-X6

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/Jianxun JX-X8.jpg
  Bộ đàm cầm tay Jianxun JX-X8

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/Jianxun JX-X5.jpg
  Bộ đàm cầm tay Jianxun JX-X5

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36

 • http://www.thietbibuudien.com/uploads/products/Jianxun JX-X7.jpg
  Bộ đàm cầm tay Jianxun JX-X7

  Thời gian bảo hành:12 tháng

  Tình trạng: Còn hàng

  Call 0915.26.36.36